Yleisimpiä kyynärpään kivun aiheuttajia ovat rasitusperäiset ongelmat, kuten tenniskyynärpää ja golfkyynärpää, joiden kohdalla osteopaatti voi nopeuttaa paranemista. Murtumien jälkeinen kipu ja särky sekä eri syistä johtuvat nivelen liikerajoitukset helpottuvat osteopaatin käsittelyssä.

Kyynärpään alueen kivut ovat yleensä rasitusperäisiä ja johtuvat kyynärvarren lihasten ylikuormituksesta (tenniskyynärpää, golfkyynärpää), kyynärpään limapussin tulehduksesta (bursiitti) tai yläraajan nivelten toimintahäiriöistä. Myös hartiakaaren ja kaularangan ahtaumat (TOS) sekä lihas- ja kalvokireydet (lihasten triggerpisteet, perifeeriset hermopinteet) saattavat aiheuttaa kyynärpään alueen kipuilua. Toisinaan taustalla saattaa olla paikallinen murtuma/murtuman jälkitila, kyynärnivelen sijoiltaanmeno tai systemaattinen sairaus, kuten reuma, nivelrikko tai sydän- ja verenkiertoelimistön häiriö.

Ylirasitus aiheuttaa kipua

Ylirasituksen taustalla on yleensä työperäinen tai harrastuksiin ja urheiluun liittyvä rasitustila. Limapussin tulehdus saattaa ilmetä kyynärpäähän kohdistuneen iskun tai hankauksen seurauksena. Koska kyynärpää on vain osa yläraajan kineettistä liikeketjua, saattaa ranteen tai olkapään toimintahäiriö muuttaa myös kyynärnivelen toimintaa ja johtaa kyynärpään nivelten ylikuormittumiseen ja nivelperäiseen kipuun. Hartiakaaren ja kaulanrangan ahtaus saattaa heikentää käteen menevien hermojen ja verisuonten toimintaa, mikä heikentää tulehduksen parantumista ja muuttaa yläraajan lihasten hermotusta. Nivelten yliliikkuvuus saattaa pahentaa ylirasitustiloja, koska nivelten passiivinen tuki on heikko ja lihakset joutuvat hoitamaan myös passiivisten rakenteiden töitä. Lihasten ylirasitus johtaa yleensä myös hermojen pinnetilanteisiin sekä verenkierron häiriöihin, jotka provosoivat oireita entisestään ja saattavat muodostaa vaivasta moniulotteisen. Paikallinen kyynärpääkipu saattaakin olla kulminaatio useasta eri vaivasta ja saattaa vaatia laaja-alaisen tutkimisen ja hoitamisen lisäksi myös elämäntapamuutoksia sekä lepoa.

Kyynärpääkivun osteopaattinen hoito

Osteopaatti lähestyy kyynärpääkipua tutkimalla koko yläraajan sekä ylävartalon toimintaketjun. Osteopaatti etsii mahdolliset nivelten liikehäiriöt, lihasten kireydet ja hermopinteet sekä sulkee pois traumat (esim. murtumat/sijoiltaanmenot) sekä verenkierron ja hermoston toimintaan vaikuttavia tekijöitä (TOS). Kliinisen tutkimisen lisäksi käydään läpi potilaan sairaushistoria sekä elämäntavat. Vaivasta riippuen osteopaattinen hoito saattaa sisältää lihas- ja kalvokireyksien käsittelyä, nivelten mobilisoimista, ahtautuneen hartiakaaren ja kaularangan neurovaskulaaristen kudosten vapauttamista sekä potilaan tiedottamista oireita ylläpitävistä tekijöistä ja niiden välttämisestä.