Olet ehkä saanut suosituksen kokeilla osteopaatista hoitoa, mutta et tiedä mistä löytää itselle hyvä osteopaatti. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla osteopatian saavutettavuus on sen koulutuksen volyymin vuoksi lisääntynyt vauhdilla ja osteopatiapalveluita on saatavilla aiempaa paremmin. Tämän tekstin luettuasi tiedät tärkeimmät suuntaviivat valitessasi itsellesi osteopaattia. Sen lisäksi kannattaa tutustua tekijöihin nettisivujen ja sosiaalisen median kautta tai tarvittaessa ihan suoralla yhteydenotolla sähköpostitse tai puhelimitse. Osteopaatin työhön kuuluu myös vastata tiedusteluihin ja tarvittaessa arvioida oman osaamisensa soveltuvuutta juuri sinun tarpeisiin.

Osteopaatin pätevyys

Osteopaatti on Suomessa terveydenalan ammattihenkilö, jota koskevat tietyt koulutuksen vaatimukset. Osteopaatin koulutus on nelivuotinen ja sisältää mm. 1000 tuntia ohjattua harjoittelua. Osteopaattia valitessa voit tarkistaa, että hän kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään rekisteriin, joka on tae osteopaatin asianmukaisesta koulutuksesta. Rekisteri löytyy osoitteesta julkiterhikki.valvira.fi.

Hyvä osteopaatti seuraa ammattikenttänsä tapahtumia ja uutisia ja on verkostoitunut kollegojen ja muiden terveydenhuollon alan ammattilaisten kanssa. Osteopaateilla on ammattiliitto, joka auttaa jäseniään mm. näissä edellä mainituissa asioissa. Liitto pitää myös yllä rekisteriä osteopatian harjoittajista Suomessa, löydät sen osoitteesta osteopaattiliitto.fi.

Hyvän osteopaatin tunnusmerkkejä

Osteopaattista hoitoa koskeva eurooppalainen standardi laadittiin vuonna 2015 ja sen tehtävä on varmistaa että potilas saa osteopaatiltaan korkeatasoista ja laatuvaatimukset täyttävää hoitoa. Hyvä osteopaatti tuntee standardin sisällön ja toimii sen mukaisesti. Voit odottaa, että osteopaattisi:

  • asettaa sinun terveytesi ja hyvinvointisi etusijalle
  • kohtaa sinut hienotunteisesti, kunnioittavasti ja arvostaen
  • osallistaa sinut terveyteesi liittyvissä suunnitelmissa ja päätöksissä
  • vastaa mahdollisiin kysymyksiisi
  • käsittelee ja säilyttää henkilökohtaiset tietosi luottamuksella.

Standardissa esitetään myös osteopaattien näkemys terveyden ja sairauden osteopaattisista malleista. Sen mukaan osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jossa keskitytään enemmän ihmisen terveydentilaan kuin sairauksiin. Hoito on turvallista ja yksilöllisesti räätälöityä ja soveltuu kaikenikäisille. Alan tutkimuksen ja terveydenhuollon yleisten periaatteiden tuntemusta painotetaan myös, jotta yhteistyö olisi sujuvaa terveydenhuollon kentällä. Jos sinulla on huomautettavaa saamastasi palvelusta, sinun tulisi aina voida antaa palaute joko suoraan osteopaatillesi tai potilasasiamiehen tai osteopaattien ammattiliiton kautta.

Osteopatiaa erikoisaloilla

Osteopatian peruskoulutus tarjoaa hyvät valmiudet aikuisten tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja vaivojen hoitoon. Erikoisalojen, kuten esim. lasten tai urheiljoiden hoito tai syventyminen johonkin osteopatian lukuisista hoitosuuntauksista vaativat lisäkouluttautumista perusopintojen jälkeen. Koulutusten laajuudet vaihtelevat viikonloppukursseista useamman vuoden kestoisiin, työn ohella tehtäviin opintokokonaisuuksiin. Mikään näistä ei anna kuitenkaan virallista ammattinimikettä, vaan osteopaatti on aina osteopaatti jatko-opinnoista huolimatta. Osteopaattia valitessa onkin usein helpointa tiedustella tämän erikoisosaamista suoraan häneltä kysymällä.

Valon ostepaatit ovat varsin ahkeria opiskelijoita. Kaikki käyvät useita lyhyempiä kursseja vuodessa ja monella meistä on meneillään jokin pidempi koulutuskokonaisuus. Valolla on vahvan perusosaamisen lisäksi paljon erikoisosaamista etenkin naisten elämänkaareen, vauvojen ja lasten hoitoon ja biodynaamiseen osteopatiaan liittyen.

Lähteet:

Eurooppalainen osteopatiastandardi EN16686 www.sfs.fi
Valvira julkiterhikki.valvira.fi
Osteopaattiliitto osteopaattiliitto.fi