Niskakipu ja hartiaseudun vaivat, kuten jännitykset ja kipu päätä käännettäessä, ovat yleinen ongelma etenkin työikäisillä. Jännitysniska eli tension neck voi hartiakivun lisäksi aiheuttaa huimausta ja tahmeaa ajatuksenjuoksua sekä päänsärkyä. Usein hartiavaivoihin liittyy myös yläraajaoireita kuten käsien puutuminen.

Osteopaatit hoitavat paljon niskakipua. Tyypillisesti niskakivun taustalta löytyy runsasta näyttöpäätetyötä ja usein myös stressiä. Niskakivulle altistavat huonot/staattiset työasennot tai liian raskas työ esimerkiksi kädet kohotettuna hartialinjan yläpuolelle. Kivun taustalla voi olla myös fyysinen trauma, kuten kaatuminen tai autokolari. Etenkin whiplash- eli piiskaniskuvamma niskaan voi aiheuttaa niskakipua pitkänkin ajan kuluttua onnettomuudesta. Niskakivun yhteydessä on usein havaittavissa muutoksia ryhdissä, hengityksessä sekä kaula- ja rintarangan ja kylkiluiden liikkuvuudessa. Niskan ja hartioiden aineenvaihdunta voi olla heikentynyt lihasjännityksen myötä, ja se voi näkyä turvotuksena ja jäykkyytenä niska-hartiaseudun alueella.

Jännitysniska eli tension neck

Jännitysniska eli tension neck on erittäin yleinen etenkin työikäisten keskuudessa. Se on yleisnimitys oireille, jotka saavat alkunsa niska-hartiaseudun lihasjännityksestä ja alentuneesta liikkuvuudesta. Oireet vaihtelevat lievästä hartiasärysta päänsärkyyn ja huimaukseen asti ja myös käsien puutuminen voi olla peräisin hartiaseudun lihasjännityksestä. Lihasten ollessa jatkuvasti jännittyneet, niiden aineenvaihdunta on heikentyy, jolloin lihaksiin syntyy triggerpisteitä eli kipukohtia. Ne aiheuttavat paikallista niskakipua ja säteilevät myös usein päähään tai käsivarteen päin. Lihasperäiset jännitykset saavat aikaan muutoksia myös rangan ja hengityksen toiminnassa. Ilmavirta ja veto riittävät laukaisemaan pahan jännitysniskan ja tyypillisesti oireet ovat pahimmillaan heti työpäivän jälkeen. Osteopaatti voi hoitaa jännitysniskaa käsittelemällä lihaksia, rankaa ja niskan alueen aineenvaihduntaa. Tarvittaessa osteopaatti voi antaa ergonomiaohjeita.

Niskakipu ja käsien puutuminen

Niskakipu ja siihen liittyvä käsien puutuminen voi olla seurausta monesta asiasta, joita osteopaatti lähtee haastattelun ja tutkimisen pohjalta selvittämään. Syynä voivat olla kaularangan välilevy- ja/tai juuriaukkoperäiset ongelmat. Yleisempiä ovat jännitykset käsiin menevien hermojen tai verisuonten kulkureitillä. Tällöin puhutaan TOS-oireilusta (thoracic outlet syndrome) eli yläaukeaman oireyhtymästä. Tyypillisiä pinnepaikkoja TOS- oireista kärsivällä henkilöllä ovat apuhengityslihakset, ylimmät kylkiluut ja pieni rintalihas. Niskakivun ja käsien puutumisen osteopaattisessa hoidossa on tärkeää selvittää, mikä kudos oireilee. Tyypillisesti hoito keskittyy hengityksen optimaaliseen toimintaan, pinnealueiden hoitoon tukirangan ja pehmytkudosten tasolla sekä nestekierron ja aineenvaihdunnan tehostamiseen.