Nujerra unettomuus!

tammi 18, 2016

Unettomuus puhuttaa tällä hetkellä suomalaisia, eikä ihme. Ajoittaisesta tai tilapäisestä unettomuudesta kärsii kolmasosa maamme aikuisväestöstä. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsiviä on 12 %. Arviolta 300 000 henkilöä syö unilääkkeitä ja heistä mahdollisesti suuri(n) osa turhaan. Pitkäaikaisseurannassa paremmat tulokset unettomuuden hoidossa on saatu lääkkeettömällä hoidolla. Kuinka sitten unettomuuden kierre olisi katkaistavissa?

A-studiossa keskusteltiin 13.1 unettomuudesta ja sen hoidosta. Asiantuntijoina olivat ex-uneton Leeni Peltonen, jonka unettomuudesta kertova esikoisteos Valvomo (Otava 2016) julkaistiin tammikuun alussa, sekä professori ja unitutkija Markku Partinen. Keskustelusta kävi ilmi, kuinka unettomuuden vaikutukset yksilön elämänlaatuun ja toimintakykyyn ovat merkittäviä. Unihäiriöt muun muassa heikentävät kehon kykyä palautua päivän normaaleista rasituksista ja unettomuus heikentää aivojen kykyä poistaa kuona-aineita. Unilääkkeiden käyttö ei ole riskitöntä. Pitkäaikaisessa käytössä bentsodiatsepiineja ja niiden johdannaisia sisältävillä unilääkkeillä on haittavaikutuksensa. Unitutkija Partinen kertoo A-studiossa, että näiden lääkkeiden pitkäaikaiskäyttö heikentää esimerkiksi aivojen kykyä poistaa aineenvaihduntatuotteita. Tämä altistaa muun muassa Alzheimerin taudille.

Unettomuuden syyt ovat moniulotteisia ja yksilöllisiä. Vain harvoin unihäiriön syyksi paljastuu sairaus tai patologia. Huomattavasti tavallisemmin taustalla on stressi tai ahdistus, jolloin puhutaan toiminnallisesta unettomuudesta. Unta voivat myös häiritä erilaiset kiputilat. Osteopatialla voidaan helpottaa juuri tämän kaltaista unettomuutta. Hoito auttaa kehoa purkamaan jännityksiä, jotka voivat olla peräisin esimerkiksi stressistä tai henkisistä ja fyysisistä traumoista. Unettomuudesta kärsivillä henkilöillä sympaattinen hermosto on usein yliaktiivinen ja osteopaattisella hoidolla voidaan tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa. Unihäiriöistä kärsivän henkilön hoito on hellävaraista ja se koetaan usein miellyttävänä ja rentouttavana. On myös mahdollista, että hoidon aikana tai sen jälkeen erilaiset tunteet nousevat mieleen. Asiakas saattaa hoidon aikana nukahtaa tai mennä unenkaltaiseen rentouden tilaan. Sykevälivaihtelumittauksissa on saatu viitteitä siitä, että  osteopaattisen hoidon aikana keho pääsee palautumistilaan.  Asiakkaiden oman kokemuksen mukaan osteopaattinen hoito vähentää yöheräilyä ja helpottaa nukahtamista iltaisin. Yö on tärkeää aikaa kehon palautumiselle ja osteopaattinen hoito voi tehostaa yöllistä palautumista.

Osteopaattinen hoito ei kuitenkaan yksin riitä poistamaan unettomuutta. Toipuminen vaatii tahtoa huomata haitalliset tottumukset nukkumatapoihin liittyen ja sinnikkyyttä niiden muuttamisessa paremmiksi. Niin kutsuttu unihygienia ja nukkuminen täytyy opetella uudelleen. Tämä vaatii itseensä tutustumista ja tottumustensa uudelleen arviointia. Tämä voi aluksi tuntua uuvuttavammalta kuin vanhoilla toimintamalleilla unettomuuden kanssa sinnittely, mutta ajan kanssa palkitsee paremmalla unen laadulla ja määrällä.

Hyväksi havaittuja keinoja unihäiriöiden hoidossa ovat säännöllinen unirytmi ja ruokailu, riittävä liikunta, nautintoaineiden välttäminen ja iltojen rauhoittaminen. A-studiossa Leeni Peltonen antaa vinkiksi unettomuudesta kärsiville, että huolet kannattaa miettiä pois jo päivällä, jotta ne eivät ota valtaa öisin. Näiden keinojen lisäksi osteopatia voi olla tukemassa unettomuudesta toipumista ja nopeuttaa paranemista purkamalla kehosta turhia jännityksiä ja vahvistamalla kehon vitaliteettia.

 

Lue lisää:

Hyvä teksti omakohtaisesta näkökulmasta ja unihygienian merkityksestä unettomuudessa, sekä ohjeet askel askeleelta kohti parempaa unta:

https://www.painscience.com/articles/insomnia.php

Autonomisesta hermostosta stressiperäisessä unihäiriössä:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/91582/Osteopaattinen%20hoito%20ja%20tyoperainen%20stressi%20VALMIS.pdf?sequence=1