Imetyksen sujuminen tuo valtavasti hyvinvointia koko vauvaperheelle.
Ravinnon saamisen lisäksi rinnalla oleminen muun muassa edesauttaa turvallisen kiintymyssuhteen kehittymisessä. Äidille onnistunut imetys luo luottamusta ja pystyvyyden tunnetta uudesta ihmiselämästä huolehtimisessa. Imetyksen terveyshyödyt ovat kiistattomat. Imetys onkin ihmeellinen tapahtuma, jossa mekaaniset, kemialliset ja emotionaaliset tekijät muodostavat parhaimmillaan upean kokonaisuuden.
Vauva ei oikeastaan ime maitoa äidin rinnasta, vaan omalla toiminnallaan edesauttaa maidon herumista äidin rinnasta. Aina tämä ei suju ihan luonnostaan, vaan opettelua ja apukeinoja tarvitaan sekä äidin, että vauvan puolelle. Äiti saattaa kokea epävarmuutta imetysasennoista tai hänellä voi olla kipua imetyksen aikana tai niiden väleillä. Vauvan imuote saattaa naksua tai irtoilla tai hän saattaa kieltäytyä toiselta tai molemmilta rinnoilta.
Joskus hankaluudet ratkeavat yksinkertaisesti hyvän imetysasennon löytyessä. Jos vauvalla on jännitteitä rintakehän tai niskan alueella, niiden hoitaminen voi mahdollistaa paremman imuotteen saamisen äidin rinnasta. Pään ja leukanivelen sekä suun alueen kireyksiä voidaan myös hoitaa lempeästi osteopatialla. Hoidon tavoitteena on aina vauvan koko kehon vapaa toiminta sekä hänen ja äidin tai parhaimmillaan koko perheen muodostama kokonaisuus. Isän tai kumppanin merkitys imetyksen sujuvuuteen on suuri, etenkin silloin kun siinä on haasteita. Hänen antamansa tuki ja kannustava asenne imetystä kohtaan voi olla ratkaiseva tekijä imetyksen jatkuvuudessa.
Valolla osteopatiaan voi yhdistää imetysohjausta Sinikan vastaanotolla.