Yleisimmin päänsäryn taustalta löytyy joko jännityspäänsärky tai migreeni, ja näitä hoitaa myös osteopaatti. Hampaiden narskutteluun ja purentaongelmiin liittyy usein päänsärkyä ja näitäkin voidaan hoitaa osteopatian keinoin.

Päänsärky on yksi yleisimmistä tulosyistä osteopaatin vastaanotolle. Päänsäryn moninaisuuden takia osteopaatti lähestyy päänsärystä oireilevaa henkilöä tarkan erotusdiagnosoinnin kautta, mikä pitää sisällään kattavan haastattelun ja manuaalisen tutkimisen. On tärkeää tunnistaa heti hoitojakson alussa, voidaanko vastaanotolle hakeutunutta henkilö hoitaa osteopaattisesti vai vaatiiko tapaus lääkärin konsultaatiota.

Päänsäryn tutkiminen

Haastattelulla pyritään selvittämään päänsäryn syyt, oirekuva sekä mahdolliset sairaudet ja patologiat, joista päänsärky voi johtua. Etenkin päänsäryn voimakkuus, toistuvuus, kesto, käyttäytyminen, kivun luonne sekä aiempi sairaushistoria ovat huomioitavia tekijöitä. Myös elintavat, kuten harrastukset, ammatti, nukkuminen ja ravinto voivat olla merkittäviä asioita päänsäryn syytä selvittäessä. Manuaalinen tutkiminen voi sisältää kaularangan ja rintarangan liikkuvuuden ja kiputilojen tutkimisen, lihaskireyksien palpaation, hengityksen ja kylkiluiden liikkuvuuden testaamisen, verenpaineen mittaamisen sekä neurologisten ja vaskulaaristen testien suorittamisen. Jos alkututkimuksessa ilmenee vakavia neurologisia ja systemaattisia oireita (esim. tajunnan häiriötä ja halvausoireita) tai muita hälyttäviä merkkejä (esim. korkea kuume, äkillinen kova päänsärky), ohjataan henkilö lääkäriin.

Koko kehon huomiointi päänsäryn hoidossa

Osteopatiassa huomioidaan koko kehon toiminta ja siihen liittyvät häiriöt, joiden merkitys suhteutetaan hoitoon hakeutuneen henkilön oirekuvaan ja vaivaan. Tästä syystä hoito saattaa sisältää koko rangan, lantion ja raajojen tutkimisen, vaikka oirekuva olisikin kipu päässä. Päänsärky saattaakin olla toisen vaivan seuraus, jota keho ei pysty enää kompensoimaan ja niskaan kohdistuva ylikuormitus ilmenee päänsärkynä.

Osteopaattinen hoito

Jännityspäänsäryn hoidossa osteopaatti hoitaa työdiagnoosinsa mukaisesti, mutta yleisiä hoitokohteita ovat niskan, kallon ja hartioiden lihaskireydet, kaularangan liikkuvuuden optimoiminen, verenkiertoon vaikuttavien kudosten (lihasten sekä lihas- ja luukalvojen kireydet) rentouttaminen sekä hermopinteiden vapauttaminen. Leukanivelen ja purentalihasten käsittelyt ovat mahdollisia. Myös stressi voi olla ylläpitävänä tekijänä lihaskireyksissä ja sitä kautta merkittävä tekijä jännityspäänsäryn hoidossa.

Migreenin osteopaattisessa hoidossa käsiteltävät alueet ovat suurelta osin samoja, kuin jännityspäänsäryssä, mutta hoidon intentio ja tarkoitus saattavat keskittyä enemmän aivoverenkierron, aivokalvojen sekä hermoston toiminnan vapauttamiseen.