Pitkittyessään stressi saa elimistössä aikaan hermostollisia ja hormonaalisia muutoksia, jotka näkyvät muun muassa lihaskireyksinä, vatsaoireina ja uniongelmina. Kehon tasapainoa hoitamalla osteopaatti voi olla apuna palautumisessa ja stressin kierteen katkaisemisessa.

Stressi on kokonaisvaltainen ilmiö, joka vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja toimintaan. Stressi tuntuu fyysisesti kehossa, mutta vaikuttaa myös voimakkaasti ajatteluun ja tunteisiin. Se hälyttää haasteesta ja aktivoi elimistön valmiiksi toimimaan. Tämä reaktio ei ole ainoastaan negatiivinen, vaan sitä myös tarvitaan esimerkiksi työelämän haasteissa. Kuitenkin oleellista on tasapainotila jossa stressi ja palautuminen vaihtelevat.

Pitkään jatkunut stressi vaikuttaa kehoon monella tavalla

Pitkittyessään stressiä ja stressireaktiotat voi olla vaikea katkaista, jolloin keho ei pääse palautumaan arjen haasteista. Fysiologisesti stressireaktiot välittyvät aivoista muuhun kehoon kahta reittiä. Ensimmäinen ja nopeampi välitön reaktio tapahtuu autonomisen hermostoon kuuluvan sympaattisen hermoston kautta. Se aiheuttaa sydämen sykkeen nousua, verenpaineen muutoksia, vatsaoireita, päänsärkyä, hikoilua ja hengityksen kiihtymistä. Toinen reitti on hormonaalinen, joka on hieman hitaampi. Hormonaalisesta säätelystä vastaa hypotalamus- aivolisäke- ja lisämunuaisakseli (HPA-akseli). Muutokset hormonaalisessa toiminnassa näkyvät muun muassa mielialan vaihteluina, unihäiriöinä, lisääntyneenä tulehdusherkkyytenä ja aineenvaihdunnan muutoksina. Myös toimintakykymme häiriintyy, sillä pitkään jatkunut stressi heikentää muun muassa keskittymiskykyä ja muistia. Pitkään jatkunut stressin on havaittu olevan yhteydessä moniin sairauksiin.

Osteopaatti tukee palautumista ja lievittää stressin oireita

Osteopaatin tarkoituksena on lievittää stressiä niin, ettei se yhdessä muiden elimistöä uhkaavien tekijöiden kanssa heikennä puolustuskykyä. Stressaantuneella ihmisellä voi olla esimerkiksi lisääntynyttä lihastonusta, biomekaniikan häiriöitä ja ongelmia asennonhallinnassa. Näihin asioihin voidaan puuttua osteopaattisin keinoin. Myös ylikierroksilla käyvää autonomista hermostoa voidaan pehmein tekniikoin rauhoittaa. Tarkoituksena on saada koko keho voimaan paremmin ja edesauttaa yksilön kykyä palautua stressistä. Osteopaattinen hoito voi myös auttaa tunnistamaan stressin ja siihen liittyvät oireet sekä antaa kokemuksen rentoumisesta. Osteopaattinen stressin hoito poikkeaa muista stressinhallintakeinoista siinä, että stressaantunut ihminen voi rentoutua tarvitsematta itse tehdä muuta kuin saapua vastaanotolle. Osteopaatti ei poista stressiä, vaan pyrkii tukemaan kehon omaa kapasiteettiä stressistä palautumiseen.