Usein kysytyt kysymykset osteopatiasta

Mihin osteopatia auttaa?

Osteopatiasta voi saada apua hyvin laaja-alaisesti erilaisiin vaivoihin. Yleisimmin apua haetaan mm. selkäkipuihin, niska- ja hartiasärkyihin, päänsärkyihin, erilaisiin nivelkipuihin tai yleiseen lihasten jännittyneisyyteen ja kireyteen. Myös raskausajan vaivat, erilaiset stressiin liittyvät oireet, kuten hermoston ylivirittyneisyys tai univaikeudet, ovat yleisiä syitä hakeutua osteopaatin vastaanotolle. Vauvat saavat osteopatiasta apua mm. itkuisuuteen, vatsavaivohin, toispuoleisuuteen.

Mihin osteopatia perustuu?

Osteopaatilla on syvällinen ymmärrys anatomiasta, fysiologiasta sekä tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikasta ja hän soveltaa niitä erilaisten kiputilojen kliinisessä tutkimisessa sekä manuaalisessa hoitamisessa. Osteopatiakäynti perustuu kattavaan haastatteluun ja tutkimiseen. Osteopaattinen hoito vaikuttaa kehoon kokonaisvaltaisesti. Positiivisia vaikutuksia hoidolla on muun muassa liikkuvuuteen, hengityselimistön toimintaan, hermostoon sekä verenkiertoon ja nestekiertoon.

Osteopatia vs fysioterapia?

Osteopatian ja fysioterapian hoitofilosofiat ovat hyvin erilaiset. Osteopaattisessa hoitofilosofiassa kehossa itsessään uskotaan olevan suurin viisaus vaivojen hoitoon ja siksi hoidon ensisijainen tavoite on kehon omien paranemisprosessien tukeminen. Fysioterapian hoitofilosofiassa uskotaan, että fysioterapeutti pystyy ohjaamalla ja neuvomalla asiakasta edistämään hänen toimintakykyään, aktiivisuuttaan ja itsenäistä selviämistään arjessa. Käytännön työssä osteopaatin ja fysioterapeutin ammatit menevät osittain päällekkäin. Osteopaatin työssä painottuu asiakkaan manuaalinen hoitaminen kehon rakennetta ja toimintaa tasapainottamalla holistisessa viitekehyksessä. Fysioterapiassa hoito painottuu terapeuttiseen harjoitteluun ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Osteopatia vs hieronta?

Hieronnassa käytetään erilaisia hierontaotteita, joilla pyritään rentouttamaan sekä vähentämään stressin ja fyysisen rasituksen tuomia lihaskireyksiä. Hierontaan hakeudutaan yleensä helpottamaan lihaskipuja sekä palautumaan liikuntasuorituksista ja arjen kiireistä. Osteopaattisessa hoidossa sen sijaan käytetään useita erilaisia hoitotekniikoita, joita yhdistelemällä asiakkaalle luodaan yksilöllinen hoitomalli. Osteopaatti pyrkii laajan haastattelun ja manuaalisen tutkimisen avulla selvittämään oireiden helpottamisen lisäksi oireiden ilmenemisen syyn. Osteopaattinen hoito pyrkii laaja-alaisesti pureutumaan syihin oireiden taustalla.

Onko osteopaatti lääkäri?

Suomessa osteopaatti ei ole lääkäri, ellei hän ole hankkinut myös lääkärin koulutusta erikseen. Yhdysvalloissa osteopaateilla on myös lääkärin oikeudet, siellä koulutus on erilainen kuin Euroopassa.

Onko osteopatia turvallista?

Osteopatia on turvallista. Kaikki Valon osteopaatit ovat korkeakoulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia sekä Valviran hyväksymiä ammattihenkilöitä. Hoitoon tullessa asiakas haastatellaan ja tutkitaan tarkasti. Osteopaattisia hoito- ja lähestymistapoja on monia, hoito toteutetaan yksilöllisesti asiakkaalle sopivalla tavalla, terveydentila huomioiden. Asiakas lähetetään aina tarvittaessa jatkotutkimuksiin lääkäriin tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Voiko osteopatiaan tulla lääkärin lähetteellä?

Osteopaatin vastaanotolle voi tulla kuka tahansa ilman lääkärin lähetettä. Toisinaan asiakkaat tulevat vastaanotolle lääkärin lähetteellä, mutta useimmat aikuisten terveysvakuutukset eivät korvaa osteopatiaa. Vauva- ja lapsiasiakkaat, joilla on osteopatian kattava vakuutus, tarvitsevat lääkärin lähetteen. Lääkärin lähetettä voidaan tarvita myös silloin, jos asiakas tulee hoitoon esimerkiksi maksusitoumuksella.

Korvaako vakuutus osteopatiaa?

Muutaman vakuutusyhtiön sairaskuluvakuutukset korvaavat osteopatiaa lääkärin lähetteellä. Tarkistathan asian omalta vakuutusyhtiöltäsi ennen hoitojakson aloittamista. Osteopatiasta ei saa Kelan korvausta.